Belgien  -  Belgium

I sommeren 2005 blev min mindste datter og jeg sendt på ferie af Sonja - min kone. Sonja mente vi trængte til at komme lidt hjemmefra eller også trængte hun til at slippe af med os!


De "tildelte" feriepenge strakte ikke til at komme syd for alperne, Italien. Derfor blev valget noget andet og vi startede en tidlig tirsdag morgen og kørte mod den dansk-tyske grænse. På de godt 200 km til Padborg aftalte vi at køre over mod Belgien og se hvad der ville ske. Det var ikke første gange jeg var på ferie i Belgien.


Efter den sædvanlige proviantering i Padborg gik det rask forbi Hamburg mod Hannover, hvor vi drejede fra mod Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf og videre mod den belgiske grænse ved Eunatten.


Efter 8-9 timers koncentreret kørsel skulle vi finde en campingplads omkring Eupen og Malmédy. Det gik ikke særlig godt. Vi endte i udkanten af Liège. Liège er ikke lige byen man ligger og flakker rundt i ved 14-15-tiden en tirsdag eftermiddag. Derfor fortsatte vi sydover ad motorvejen mod Bastogne. Her prøvede vi at finde en campingplads efter et kort, men fandt den aldrig.


Vi endte med at køre ind i Luxemburg ved Bastogne, fortsatte ved en tilfældighed mod Clervaix i Luxembourgh, hvor vi meget sent på eftermiddagen faldt over et skilt, der viste vej til en campingplads, som vi valgte mere af nød end lyst.


Efter 5-6 km svingede vi til højre efter anvisningen og landede på en plads drevet og ejet af en hollands familie. Det blev nogle dejlige dage i den "schweiziske del" af Luxemburg.


Jeg har altid holdt af at bo i Luxemburg, selv om det kun er blevet til ophold i forbindelse med ferier.


In the summer of 2005 was my smallest daughter and I have sent on holiday by Sonja - my wife. Sonja thought we needed to get some home or else she wanted to get rid of us!

The "assigned" holiday lasted not to go south of the Alps, Italy. Therefore, choosing something different and we started early Tuesday morning and drove to the Danish-German border. In the more than 200 km to Padborg we agreed to drive over to Belgium and see what would happen. It was not the first times I was on holiday in Belgium.

After the usual provisioning in Padborg went briskly past Hamburg to Hannover, where we turned off towards Bielefeld, Dortmund, Düsseldorf and on towards the Belgian border near Eunatten.

After 8-9 hours of concentrated driving we had to find a campsite around Eupen and Malmedy. It was not very good. We ended up on the outskirts of Liege. Liège is not just the city you're lying and wandering around in the 14 to 15 o'clock on a Tuesday afternoon. Therefore, we continued south along the highway towards Bastogne. Here we tried to find a campsite after a short but never found it.

We ended up driving into Luxemburg at Bastogne, continued by chance against Clervaix in Luxembourgh where we are very late in the afternoon came across a sign that showed the way to a campsite, which we chose more of necessity than desire.

After 5-6 km we swung to the right according to the instructions and landed at a place operated and owned by a Dutch family. It was some wonderful days in the "Swiss parts" of Luxemburg.

I has always liked to live in Luxembourg, though it only has to stay for holidays.