Indbyggertal

Der bor ca. 4,2 mio mennesker på Bali.


Areal

5.633 km2 svarende til lidt mindre end Sjælland. Infrastrukturen betyder dog, at det tager lidt længere at komme rundt.


Sprog

I Indonesien er der mere end 580 forskellige sprog, men på Bali tales der dog kun indonesisk og balinesisk.


Valuta

Rupiah. 1000 Rp svarer til 0,50 DKK.


Religion

Bali adskiller sig på utallige måder fra Indonesiens knap 13.000 andre øer. Den primære årsag er nok at over 90% af øens godt 4 millioner indbyggere er hinduer.


Gennemsnitlig levealder

Mænd bliver i gennemsnit 60 år, mens kvinder kan forvente 63 år.


Tidsforskel
Bali er 7 timer foran Danmark (ved sommertid 6 timer)

Visum og pas
Danske statsborgere med dansk pas skal ikke længere betale for visum til Indonesien ved ophold i landet i maksimalt 30 dage.

Population
There are approx. 4.2 million people in Bali.


Area
5,633 km2, corresponding to slightly less than Zealand. However, the infrastructure means it will take a little longer to get around.


Language
In Indonesia there are more than 580 different languages, but in Bali only Indonesian and Balinese are spoken.


Currency
Rupiah. 1000 Rp is equivalent to 0.50 DKK.


Religion
Bali differs in countless ways from Indonesia's nearly 13,000 other islands. The primary reason is probably that over 90% of the island's just over 4 million inhabitants are Hindus.


Average lifespan
Men average 60 years, while women expect 63 years.


Time difference
Bali is 7 hours ahead of Denmark (at summer time 6 hours).


Visa and passport
Danish citizens with a Danish passport no longer have to pay for a visa to Indonesia if they stay in the country for a maximum of 30 days.