Singapore


I 1999 fik Sonja og jeg foræret en flyvetur til Singapore med privatindkvartering.


På det tidspukt havde vi fortsat skolesøgende børn, hvorved det var svært at rejse sammen.

Sonja drog derud i april måned i 14 dage og jeg fulgte efter i oktober/november måned.


På det tidspunkt af livet havde jeg aldrig opholdt mig i en storby mere end 3 døgn.

En storby sagde mig absolut ikke noget særligt, men det skulle Singapore komme til at ændre på.


Singapure


In 1999, Sonja and I donated a flight to Singapore with private accommodation.


At that time, we remain children at school, which made it difficult to travel together.

Sonja went there in april month for 14 days and I followed in October / November.


At the time of life I had never stayed in a city more than 3 days.

A city told me absolutely nothing special, but it had to come to Singapore to change.