Tjekkiet    Czech Republic

Ølrejse til Tjekkiet


I september 2007 - ugen efter der var høstet Saarz humle i det nordlige Tjekkiet - var jeg og en god dejlig arbejdskollega deltager sammen med Danske Ølentusiasters Ålborg afdeling i Tjekkiet på en 4-5 dagens ølrejse.


Ølrejsen tog sit udgangspunkt i Ålborg fra Nordjyllands Kunstmuseum med afrejse kl 18. Desværre skete der det ulykkelige, at den bus turen var planlagt efter vi skulle køre til Tjekkiet i var blevet "hængende" et sted i Sydeuropa. En anden bus blev fremskaffet, hvorefter det skulle gå lystigt ned gennem Jylland mod Krusaa/Padborg, hvor der var mulighed for lidt proviantering ved Otto Duborg.


Ned gennem Jylland ville der være ølsmagning af 10-12 forkellige øl, lød  oplægget på, men det viste sig ølsmagningen kom til at bestå af ca. 23-25 øl. Fra Ålborg til grænsen mod Tyskland er ca. 300 km, hvilket ville give en ny smagsprøve for hver godt 10 km. Juhu, hvor det gik ...


Der blev provianteret lidt ved Otto Duborg og turen fortsatte ned forbi Hamborg, derefter mod Berlin og ned mod Dredsen, som vi kørte udenom. Fra Dredsen gik det ned mod Altenberg og grænsen til Tjekkiet og landede efter lidt køren rundt i Louny ved 10-tiden, hvor hotellet ventede med meget sent morgenmad.


Efter morgenmaden var indtaget, blev lige tid til at kigge nærmere på byen. Louny viste sig at være en smuk gammel by ca. 60 km nordvest for Prag med omkring 20.000 indbyggere. Det var utroligt billigt at sætte sig ned og smage på byens egne produkter. 2 halve liter velskænket tjekkisk øl til knap 10 kr. på en fortovsudskænkning med dug og askebæger på bordet.


Vi var kørt fra Ålborg onsdag aften og skriver nu torsdag eftermiddag, hvor vi skal ud på en lille udflugt til Zatec, der ligger ca. 20 km vest vest Louny. Der er rundvisning på det lokale bryggeri i Zatec. Zatec er også Tjekkiets humlecentrum.Beer travel to Czech Republic


In September 2007 - the week after that was harvested Saarz hops in northern Czech Republic - I was a good and lovely workmate participates together with Danish Beer Enthusiasts Aalborg branch in Czech Republic on a 4-5 day ølrejse.


Beer journey started from Aalborg in North Jutland Art Museum, with departure at 18th Unfortunately, there was this unhappy that the bus trip was planned after we were driving to the Czech Republic had been "stuck" somewhere in southern Europe. Another bus was obtained, then it would go merrily down through Jutland against Krusaa / Padborg where there was little opportunity for provisioning by Otto Duborg.


Down through Jutland, there would be beer tasting of 10-12 forkellige beer sounded on paper, but it turned out beer tasting came to consist of approx. 23-25 ​​beers. From Aalborg to the border with Germany is approx. 300 km, which would give a new taste in over 10 km....


There was little provisioned by Otto Duborg and the trip continued down over Hamburg, then to Berlin and down towards Dredsen as we drove around it. From Dredsen went down towards Altenberg and to the Czech border and landed after a little running around in Louny by 10-time when the hotel was waiting with a very late breakfast.


After breakfast was consumed, was just time to look at the city. Louny proved to be a beautiful old town approx. 60 km northwest of Prague with about 20,000 inhabitants. It was incredibly cheap to sit down and savor the city's own products. 2 pint of Czech beer poured at just £ 10 at a sidewalk café with tablecloth and ashtray on the table.


We had driven from Aalborg on Wednesday evening and writes Thursday afternoon, where we're going out on a little excursion to Zatec, located approx. 20 km west west Louny. Tours are available at the local brewery in Zatec. Zatec are also Czech hop center.